Dagens topp och botten

Topp: Nancy har åkt stjärtlapp (lappen) för första gången. Botten: jag hittar inte strömsladden till datorn. 

Bubblare: hann nästan inte publicera inlägget i tid redan andra dagen på blogg100.